Envelop icoontje
Postbus 2 | 1270 AA Huizen
Bureau bij Burcht advocatenkantoor

Sociaal zekerheidsrecht
& Letselschade

Over ons

Als particulier of ondernemer kunt u geconfronteerd worden met juridische problemen. Snelle en deskundige juridische bijstand is dan essentieel. Advocatenkantoor Burcht kan u bijstaan met advies of in procedures in heel Nederland.

Advocatenkantoor Burcht streeft er naar uw zaak helder en doelgericht op te lossen. Om onnodige emoties en kosten te besparen wordt het liefst buiten de rechtbank om naar een oplossing voor uw juridische problemen gezocht. Is die oplossing echter niet voorhanden en is het opportuun om te procederen, dan bent u ervan verzekerd dat dit zal gebeuren op een betrokken, scherpe en doortastende wijze.

Onze services

Sociaal zekerheidsrecht

Advocatenkantoor Burcht is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht. Onder sociaalzekerheidsrecht valt alles dat met uitkeringen en voorzieningen te maken heeft.

Hierbij kunt u denken aan:

Icoontje van Wetboekje

Algemene bijstand

Icoontje van Wetboekje

WAO of de Wet WIA

Icoontje van Wetboekje

Ziektewet

Icoontje van Wetboekje

Kinderbijslag

Icoontje van Wetboekje

Bijzondere bijstand

Icoontje van Wetboekje

WW

Icoontje van Wetboekje

AOW

Icoontje van Wetboekje

WMO

U kunt – als particulier en ondernemer - bij Advocatenkantoor Burcht terecht o.a.:

  • als u wordt geconfronteerd met een weigering, een verlaging of een intrekking van een uitkering of een voorziening
  • als u te maken krijgt met een sanctie of terugvordering
  • als u het niet eens bent met de hoogte of de duur van een toegekende uitkering of voorziening
  • als uw arbeidsongeschiktheidspercentage is verlaagd door het UWV
  • als de gemeente u een uitkering heeft geweigerd of bijzondere bijstand heeft afgewezen.

Letselschade

U bent slachtoffer van een verkeersongeval? En u hebt daarbij persoonlijk letsel opgelopen? Dan wilt u natuurlijk graag weten of u recht heeft op een schadevergoeding voor uw letselschade.

Voor het claimen van uw schade is het verstandig dat u de deskundige hulp van een letselschadeadvocaat inroept. Advocatenkantoor Burcht is gespecialiseerd in letselschades veroorzaakt door verkeersongevallen.

Laat u deskundig bijstaan