Envelop icoontje
Postbus 2 | 1270 AA Huizen

Tarieven

Kennismaking

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek krijgt u een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van uw kansen met een kosten- en baten analyse. Indien rechtsbijstand nodig is, zijn er, afhankelijk van de cliënt, aard en de spoedeisendheid van de zaak, verschillende prijsafspraken mogelijk.

Voor wat betreft de honorering werkt Advocatenkantoor Burcht, na goed overleg, samen op de volgende verschillende manieren:

  1. Aantal uren maal uurtarief
  2. Vaste prijs in bepaalde zaken
  3. Verlaagd tarief maal aantal uren en percentage over de financiële opbrengst

Afhankelijk van de spoedeisendheid, complexiteit en de gemaakte prijsafspraken in een bepaalde zaak varieert een eventueel toepasselijke uurtarief tussen de € 180,- en € 250,- (exclusief kantoorkosten en exclusief BTW).

Bijkomende kosten bij een eventuele procedure kunnen de volgende zijn: griffierechten (rechtbank), deurwaarderskosten, kosten uittreksels et cetera. Advocatenkantoor Burcht legt de met u gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent en voorkomt u onaangename verrassingen achteraf.

Laat u deskundig bijstaan